Jumat, 17 Juli 2009

Taklid dan Fanatisme

Kebanyakan Ahli Bid'ah itu selalu bertaklid kepada bapak-bapak dan guru-guru mereka. Mereka juga bersikap fanatik terhadap madzhab-madzhab mereka Allah berfirman didalam Surat Albaqorah ayat 170

"dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".=================================================================================
Mengupas Sunnah, Membedah Bid'ah, Dr. Said Bin Ali Bin Wahf Al-Qathani, Hal. 70-71