Rabu, 22 Juni 2011

Ahli Bid'ah Bukanlah Ulama

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata, " Telah sepakat para ahli fiqh dan atsar dari seluruh penjuru negeri bahwasanya ahli kalam, ahli bid'ah dan kesesatan, mereka semua tidak termasuk golongan ulama. Sebab, ulama  hanyalah ahli fiqh dan atsar, mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan mereka dalam keahlian, ketelitian dan pemahaman" 

Jami' Bayanil Ilmi: 2/96 di nukil dari Majalah Alfurqon edisi 115 "Bahaya Mencela Ulama"